Portada » Avís Legal

Avís legal

 
 
Titularitat
Aquesta pàgina web és propietat de Xavier Grau Montserrat (grau_montserrat, vitralls),
amb seu social al carrer Ripoll, 35 Local D. 08110 Montcada i Reixac.
C.I.F. 43716005 C.

Condicions d’ús
L’accés i navegació a aquesta pàgina web li atorga la condició d’usuari i implica l’acceptació i el coneixement ple del present avís.
Tot el contingut de la web està preparat amb una finalitat merament informativa i per a ús personal i privat de l’usuari.
L’accés a la pàgina web graumontserrat.com és voluntari i responsabilitat exclusiva dels usuaris l’ús adequat dels continguts als quals pot accedir.

Propietat intel·lectual
Els drets de propietat intel·lectual de la web i els seus elements integrants, són de titularitat de Xavier Grau Montserrat, i per tant, li correspon a ell l’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, de comunicació pública i de transformació.

L’usuari reconeix que els continguts de la web són de titularitat exclusiva de Xavier Grau Montserrat. En queda prohibida la modificació, descàrrega, transmissió, còpia, reproducció, explotació, comunicació, distribució o transformació dels continguts, excepte consentiment exprés per escrit del titular de la web.

Links
La web graumontserrat.com posa a disposició dels usuaris una sèrie de “links” a efectes merament informatius, sempre fent constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

Xavier Grau no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços cap altres llocs o pàgines web que es puguin incloure en aquestes webs, sent l’usuari qui accedeix sota la seva responsabilitat al contingut i en les condicions d’ús que existeixin en aquests.

Modificacions dels avisos legals
L’avís legal i/o les condicions del servei, podran ser modificades quan Xavier Grau Montserrat ho consideri oportú o quan es produeixin canvis legislatius o tecnològics. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web.