Portada » Magazine » Curs de restauració de vidrieres històriques. Nájera 2018

Fotografia de grup dels assistents al curs

Curs de restauració de vidrieres històriques. Nájera 2018

Durant els dies 15, 16, 17, 18 i 19 d’octubre, hem assistit al curs teòric i pràctic de conservació i restauració de vidrieres històriques promogut per l’ Instituto del Patrimonio Cultural de España, a la Escuela dels Patrimonio Históric de Nájera.

Una convocatòria gratament celebrada per tots els assistents: representants de nombrosos tallers de vitralls i institucions en el camp de la conservació, d’arreu d’Espanya i Llatinoamèrica.

Ha impartit el curs en Fernando Cortés Pizarro, conservador i restaurador en l’especialitat de vitralls. En l‘actualitat forma part de l’equip de conservadors dels vitralls de la Catedral de Canterbury (Anglaterra).

En el curs s’han presentat les investigacions i els avanços tècnics que s’estan duent a terme en el camp de la conservació i restauració, per tal de garantir un treball respectuós i rigorós en la preservació del patrimoni històric. Temes específics com tractaments de les patologies, sistemes de protecció, etc.

Cal destacar també la ponència sobre les investigacions de les característiques i causes de les alteracions i deteriorament del material vitri, a càrrec de la Dra. Cristina Gil Puente de la Universitat de Valladolid.

Durant la visita a la Catedral de Burgos, hem gaudit de l’oportunitat única d’accedir al trifori per veure amb major detall els vitralls del transsepte nord, realitzats per la casa Zettler de Munich, els del transsepte sud, realitzats per la casa Mauméjean i els vitralls de la Capella Major, obra de la casa Mayer de Munich.