Portada » Restauració de vitralls » Adequació d’antics vitralls per a l’església Santa Maria de les Arenes

 

Santa Maria de les Arenes

Restauració i adequació dels vitralls de l’antiga església Sant Albert Magne

 
L’Església Santa Maria de les Arenes, inaugurada l’octubre de 2010, és obra dels arquitectes Santi Vea Vilajuana i Carles Resino Cano. El nou edifici disposa d’un conjunt de  vitralls cedits per la Parròquia Catòlica Alemanya Sant Albert Magne de Barcelona, realitzats l’any 1960 segons el projecte original del pintor alemany Heinrich Skudlik.

Obres de restauració, adequació i muntatge de les vidrieres en el seu nou emplaçament, ubicades a la façana principal de l’església, sobre estructura de ferro, i en els laterals del presbiteri, en caixes de llum.


_restauració

 

 

Els vitralls de l’antiga Església Sant Albert Magne de Barcelona

La temàtica del projecte del pintor Heinrich Skudlik per als vitralls de l’antiga església Sant Albert Magne representa “el pla del Senyor per a la salvació dels homes”. L’antiga església era d’una sola planta i disposava de tres conjunts de vitralls emplomats. En traslladar-se la seu de la Parròquia Catòlica Alemanya, els vitralls varen ser desmuntats, restaurats i reubicats en nous emplaçaments.

Els dos conjunts de la part inferior es cediren a l’església de nova construcció Santa Maria de les Arenes de Terrassa i el gran conjunt de vitralls de la part superior, a l’església Sant Cosme i Sant Damià, del Prat de Llobregat.

Vista parcial dels vitralls de l'antiga església Sant Albert Magne de Barcelona
Vitralls de l’antiga església Sant Albert Magne.
Treballs de desmuntatge i embalatge de vitralls a l'antiga església Sant Albert Magne
Desmuntatge i embalatge dels vitralls.
Heinrich Skudlik signant el vitrall en el taller de grau_montserrat, vitralls
Visita de l’artista Heinrich Skudlik al taller grau_montserrat per a la signatura de vitralls.

93 575 26 96 / 606 51 60 71

2018. grau_montserrat, vitralls