Portada » Restauració de vitralls » Vitralls de l’església gòtica Santa Anna de Barcelona

 

Vitralls de l’església gòtica Santa Anna de Barcelona

 

Els dos vitralls restaurats de l’església de Santa Anna de Barcelona, corresponents a la iconografia de Sant Marc i Sant Lluc, presentaven fractures de diversa consideració produïdes per actes vandàlics.

Restauració de vitralls aplicant sistema de doblatge

Un factor determinant alhora d’elaborar el pla director de la restauració dels vitralls, és la tipologia de sistema de protecció que disposaran per a la seva conservació posterior.

Els vitralls restaurats, ubicats a la cara est de la nau central de l’església, donen directament a la plaça Santa Anna. Estan protegits de l’exterior per una malla metàl·lica que no els aïlla completament de l’exterior.  Tenint en compte aquest factor, s’ha optat per efectuar un sistema de doblatge als vidres que contenen parts significatives de l’obra pictòrica, com són els rostres dels sants. Aquest sistema permet efectuar la unió de fractures en vidres de forma imperceptible, mitjançant resines epoxídiques, i garantir l’aïllament i protecció del vidre enresinat per a la seva òptima conservació posterior.


_restauració

 

 


93 575 26 96 / 606 51 60 71